BARCELONA SPECIAL TRAVELER, S.L. és titular de tots els drets de propietat intel · lectual dels continguts accessibles. Tots els drets i continguts d’aquesta pàgina web estan protegits per la legislació en matèria de propietat industrial. Tots els drets estan reservats i per tant el seu contingut pertany únicament i exclusivament aBARCELONA SPECIAL TRAVELER, S.L. L’accés a aquest material no suposarà en cap manera, llicència per a la seva reproducció i / o distribució que, en tot cas, estarà prohibida excepte previ i exprés consentiment per escrit de BARCELONA SPECIAL TRAVELER, S.L., i en aquest cas citant la seva procedència. L’usuari es compromet a utilitzar aquesta web exclusivament per a ús personal.

“En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de titularitat de la Sociedad BARCELONA SPECIAL TRAVELER, S.L., amb el NIF B66201062, per tal de remetre-li informació així com prestar els serveis requerits. L’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, sol·licitant-ho per escrit a la següent direcció postal, C/ Beethoven, nº 15 planta 4º 08021 Barcelona o en la direcció de correu electrònic contact@barcelonaspecialtraveler.com.

BARCELONA SPECIAL TRAVELER, S.L. ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat. Tot això de conformitat amb el que preveu l’article 9 LOPD.

Tanmateix queda informat i consent que les seves dades puguin ser utilitzades per BARCELONA SPECIAL TRAVELER, S.L. per a la contractació o aplicació a altres productes i/o serveis, així como per a l’enviament d’ofertes comercials de qualssevol béns, productes o serveis, personalitzats o no, que comercialitzi BARCELONA SPECIAL TRAVELER, S.L. Aquest enviament podrà efectuar-se per qualsevol medi (correspondència, telèfon, fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà telemàtic).

Per al cas que la contractació impliqui l’accés, per part del contractista, a dades de caràcter personal, del tractament de les quals sigui responsable BARCELONA SPECIAL TRAVELER, S.L., el primer ostentarà la consideració d’Encarregat del tractament. En aquest supòsit, l’accés a aquestes dades no es considerarà comunicació de dades, quan es compleix el que preveu l’article 12.2 i 3 LOPD.

En el supòsit que vostè faciliti a BARCELONA SPECIAL TRAVELER, S.L. dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que disposa l’article 5.4. LOPD, haurà d’haver informat amb caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència de les mateixes, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de les dades identificatives de BARCELONA SPECIAL TRAVELER, S.L., en els termes i condicions que resulten del present document.”